Hoàn thành thêm 1 tính năng khá thú vị nữa cho anh em sever Volamoff PK trải nghiệm. Đó là tính năng Tu Luyện Chân Đơn, mời anh em tìm hiểu rõ hơn về hoạt động thú vị này!

Công dụng các loại Chân Đơn

chân đơn volamoff

  • Bạch Chân Đơn: Chứa 500.000.000 Exp.Nên sử dụng Chân Đơn khi mức kinh nghiệm 0% để không bị âm kinh nghiệm
  • Huyết Chân Đơn: Chứa 1.000.000.000  Exp. Nên sử dụng Chân Đơn khi mức kinh nghiệm 0% để không bị âm kinh nghiệm
  • Huyền Chân Đơn: Chứa 1.500.000.000 Exp. Nên sử dụng Chân Đơn khi mức kinh nghiệm 0% để không bị âm kinh nghiệm

Tu luyện Chân Đơn

Để luyện Chân Đơn, người chơi cần thu thập đủ nguyên liệu và đến NPC Tu Luyện “Thái Ất Chân Nhân” tại Ba Lăng Huyện (199/199). Nguyên liệu để tu luyện Chân Đơn như sau:

  • Bạch Chân Đơn: 01 Thất Tinh Thảo + 01 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật + 500 triệu exp (trên người)
  • Huyết Chân Đơn: 01 Bách Niên Thất Tinh Thảo + 01 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật + 1 tỷ exp (trên người)
  • Huyền Chân Đơn: 01 Thiên Niên Thất Tinh Thảo + 01 Bắc Đẩu Truyền Công Thuật + 1,5 tỷ exp (trên người)

tu luyện chân đơn

Cách cách thu thập nguyên liệu tu luyện

3 Loại Thất Tinh Thảo: Để thu thập 3 loại Thất Tinh Thảo, anh hùng thiên hạ có thể nhận được từ các hoạt động sau:

  • Dã Tẩu: hoàn thành nhiệm vụ Dã Tẩu, mỗi nhiệm khi hoàn thành nhiệm vụ Dã Tẩu sẽ nhận được “Bảo Hạp Thần Bí“. Mở bảo hạp sẽ có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm quý hiếm trong đó có cơ hội nhận được 3 loại thảo dược quý hiếm này
  • Bảo rương Thủy Tặc, Lễ Vật Vượt Ải, Tống Kim Bảo Vật cũng có xác xuất nhận được 3 loại Thất Tinh Thảo

Bắc Đẩu Truyền Công Thuật : Mua tại NPC Kỳ Trân Các (giá 50 Tiền Đồng)