Từ niềm đam mê “vô bờ bến” với tiểu thuyết Kiếp Hiệp Kim Dung, Ad sẽ mang thế giới “Anh Hùng Xạ Điêu” vào Sever Volamoff. Vậy nên nhiệm vụ 150x sẽ liên quan đến các nhân vật trong tiểu thuyết này! Sau đây là phần hướng dẫn nhiệm vụ (xem video chi tiết)

Hướng dẫn nhiệm vụ 150 võ lâm off

Hướng dẫn luyện Skill 150:

Sau khi đã học được skill 150, các hạ cần tu luyện mới đạt được cảnh giới cao nhất của võ công. Đến NPC Trình Anh (nhiệm vụ 150x) để nhờ ả đưa đến “Mật Thất”. Mỗi lần đưa đi các hạ phải tốn 100 vạn lượng. Sau khi được vào Mật Thất, người chơi phải hạ gục các cao thủ tại đây để nhận được kinh nghiệm kỹ năng cần tu luyện. Thời gian tu luyện phụ thuộc vào số NPC mà người chơi hạ gục được.