Home PK đồ xanh Giới thiệu tính năng nâng cấp đồ xanh trong Volamoff Đồ Xanh

Giới thiệu tính năng nâng cấp đồ xanh trong Volamoff Đồ Xanh

1.Nâng cấp trang bị (Tử TT)

Tại thợ rèn các thành thị, người chơi có thể dùng TỬ THỦY TINH để nâng cấp của trang bị. Chức năng cho phép nâng cấp từ level 1 đến level 10. Tỷ lệ thành công 60%. ưu ý: Thất bại sẽ mất nguyên liệu nâng cấp!

2. Đổi ngũ hành trang bị ( Lục TT)

Ae có thể dễ dàng thay đổi thuộc tính bất cứ trang bị xanh nào bằng cách dùng Lục Thủy Tinh để khảm vào trang bị. Tỷ lệ thành công 60%. Lưu ý: Thất bại sẽ mất nguyên liệu nâng cấp!

3. Đổi thuộc tính trang bị (Lam TT)

Sử dụng chức năng này người chơi có thể thay đổi thuộc tính trang bị của mình một cách ngẫu nhiên. Tỷ lệ cao ra trang bị Xanh 6 dòng. Dùng Lam Thủy Tinh để khảm vào trang bị. Tỷ lệ thành công 60%. Lưu ý: Thất bại sẽ mất nguyên liệu nâng cấp!

4. Tìm kiếm Thủy Tinh ở đâu:

  • Train trên bản đồ may mắn nhận được
  • Mở các loại báu vật: Lễ Vật vượt ải (vượt ải nhiếp thí trần), Rương Thủy Tặc (Thuyền phong lăng độ), Tống Kim Bảo Vật (tham gia tống kim). Hộp quà Thần Phí (Dã Tẩu)
  • Săn boss tiểu hoàng kim
  • Mua trên kỳ trân các giá 40 xu/viên
    Load More In PK đồ xanh