Chi tiết hoạt động Boss Tiểu Hoàng Kim trong sever Volamoff PK (server 2)

Thời gian xuất hiện Boss Tiểu Hoàng Kim

Thời gian diễn ra: 7h35′ – 9h35′ – 11h35′ – 13h35′ – 15h35′ – 17h35′ -19h35′ – 21h35′

Đến thời gian diễn ra, hệ thống sẽ thông báo vị trí và bản đồ xuất hiện của các Boss. Danh sách các boss bao gồm: Liễu Thanh ThanhTrương Tông ChínhDiệu Như

Tỷ lệ rớt vật phẩm, trang bị

Boss tiểu hoàng kim võ lâm

Danh sách vật phẩm có thể rớt ra khi kết thúc Boss Tiểu Hoàng Kim như sau:

  • Thanh Câu Lệnh đến Huyền Viên Lệnh (dùng đổi trang bị Thanh Câu đến Huyền Viên)
  • Đại Thành Bí Kíp 90 (nhận max skill 90)
  • Bạch Ngọc và Tử Ngọc (dùng trong việc tẩy tủy)
  • Tẩy Tủy Kinh, Võ Lâm Mật Tịch (tăng điểm kỹ năng + tiềm năng)
  • Tiền Đồng (rớt ngẫu nhiên từ 10 đến 50 tiền đồng)
  • Bí kíp các phái và vật dụng khác