Giới thiệu Event “Thần Tài Gõ Cửa” trong Sever Volamoff PK.
Thời gian diễn ra: 4/10/2020 đến 4/11/2020
Mô tả sự kiện:
Sưu tập đủ 3 chữ “Phúc” “Lộc” “Thọ” để đổi “Phúc Lộc Lễ Bao” tại NPC “Thần Tài” Ba Lăng Huyện. Mở Phúc Lộc Lễ Bao sẽ nhận kinh nghiệm và vật phẩm quý báu!
Hình ảnh một số vật phẩm có thể nhận được:
Danh sách vật phẩm có thể nhận được khi mở Phúc Lộc Lễ Bao:
sự kiện võ lâm